Для забезпечення коректного відображення документа на будь-яких пристроях необхідно зберігати його згідно міжнародного стандарту ISO 19005-1 (PDF/А).
 
1.     

Збереження документа у форматі PDF для Microsoft Office

 
1. Натиснути Файл - >  Зберегти як
2. У вікні «Збереження документа» обрати Тип файла: PDF (*.pdf)
 
 
 
3. Натиснути кнопку Параметри та обрати Сумісний з ISO 19005-1 (PDF/А)
 


 
2.     

Збереження документа у форматі PDF для LibreOffice (OpenOffice)

 
1. Натиснути Файл ->  Експорт в PDF
 
 
 
 
2. У вікні «Параметри PDF» у вкладці Загальні обрати PDF/А-1а та натиснути кнопку Експорт